• Bostadshotellet ”Baltzar”, Töreboda. 64 lägenheter i 2 st 8 våningshus med gemensam BV.

  • Allégården, Tibro. Service- och dagverksamhet för äldre och biståndsberoende personer.
    Återuppbyggnad efter total brandskada i januari 2018.

  • Morgonvinden 1 och 2, Karlstad. Industrihotell i 2 plan.

  • Flerbostadshus, Karlstad. 27 lägenheter i 7 våningar.

  • Expeditören 7, Örebro. Lagerbyggnad på ca 19.000m² åt Kjell&Co AB Karlstad.

  • Samt många fler mindre och medelstora projekt runt om i södra Sverige.